Ervaringen van anderen

Iedere coachee heeft een eigen verhaal en eigen ambities. Als iets jou in de weg staat om de beste versie van jezelf te zijn, is het altijd zinvol om daarover in gesprek te gaan. Lees hier hoe anderen de gesprekken met mij hebben ervaren.

 

Coachees aan het woord

Jesse, masterstudent

Ik heb erg veel aan Ans’ coaching gehad. Ik moest schema’s bijhouden van wat wel en wat niet goed is gegaan en kreeg gedachtenoefeningen voor wat meer rust in mijn hoofd. Zij heeft mij geleerd dat goed ook goed genoeg kan zijn. Ik ga een paar activiteiten en commissies afstoten. Nu kook ik nog op mijn studentenvereniging en speel ik in het studentenorkest. Ik ga niet meer naar elk feestje. Beter voor mijn gemoedsrust.

Ik ben nu niet meer zo allesoverheersend perfectionistisch als ik was voor onze sessies. Het studeren en veel andere vlakken in mijn leven (o.a. relaties) gaan me sindsdien beter af. Heel erg veel dank daarvoor nog!

Perfectionismecoaching

B., 56 jaar

Ans heeft mij in 2018 gecoacht, in totaal drie sessies en een telefonisch nazorggesprek in januari.

Ik had vooral last van een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel tegenover anderen, en was bang dat alles verkeerd zou lopen op mijn werk en privé als ik de controle over alles meer los zou laten. Ook ging ik conflicten uit de weg uit angst minder aardig gevonden te worden.

Ans’ coaching heeft wonderbaarlijk goed voor me uitgepakt. De intensieve sessies hebben me erg veel opgeleverd.

Na een uitgebreide vragenlijst over oorzaak en kenmerken van mijn eigen perfectionistisch gedrag thuis te hebben ingevuld,  hebben we deze in de eerste sessie  besproken. Mij viel op hoe goed Ans me op mijn gemak stelde,  luisterde, de essentie eruit pakte en niet dieper op dingen doorvroeg dan nodig. Dit alles met de nodige humor. Ze kan goed de hoofdlijnen bewaken. Ik kwam tenslotte voor OCP coaching en niet voor een ander traject.

Al in de eerste sessie gingen we  de slag met de twee ‘delen’:  het vrije kind en het perfectionistische deel in mij. Het was wennen, ik moest me even over iets heen zetten: met mijn delen praten voelde wat nep voor mij. Gelukkig kon ik dat allemaal zeggen en konden we er samen over lachen, en dus zette ik door.

Al snel bleek dat juist dit gedeelte me heeft geholpen om echt van mijn overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, controle en conflictvermijding af te komen. Want ik was al lang met dit onderwerp bezig (o.a. ook door het boek ‘Zeg mij dat ik ok ben’ van Marcel Hendrickx te lezen),  zonder echt een diepgaande verandering te kunnen maken. Door de sessies en het verder gaan thuis (oefeningen, observaties opschrijven), zijn de twee delen nu deel van mij, allebei, en ik veroordeel mezelf vooral niet meer voor wie ik ben. Ik kan veel beter loslaten, voel me vrijer en luchtiger, vrolijker, meer ontspannen, en laat de verantwoordelijkheid bij degene bij wie die hoort. Ik ga conflicten veel minder uit de weg, en omdat ik er meer ontspannen insta, lukt het uitpraten van conflicten ook beter. En er is privé en op het werk niets in de soep gelopen. Integendeel.

De coaching heeft dus wonderbaarlijk goed voor me gewerkt. Want het is voor mij een wonder hoe iets zo snel en diepgaand kan veranderen waar ik – en soms ook mijn omgeving – al zo lang last van had.

Fijn ook dat Ans zes weken na de laatste sessie uitgebreid de tijd nam om telefonisch te bespreken hoe het nu gaat. Daaruit blijkt voor mij een grote betrokkenheid en professionaliteit.

Het effect van de coaching is onveranderd groot gebleven, ook nu nog, in 2019.

Hoe dan ook, ik ben er ontzettend blij mee! Dank je wel, Ans!

Perfectionismecoaching

Linsey, pabo-student

Ans heeft ervoor gezorgd dat ik mijn opleiding kan blijven volgen. Ik scoorde voorheen niet voldoende om de rekentoets te halen die ik nodig had om op mijn opleiding te blijven.

Ans zag wat ik moeilijk vond en zorgde ervoor dat ik het snapte. Uiteindelijk heb ik mijn toets gehaald. Ik heb hem zelfs zo goed gemaakt, dat ik automatisch een rekentoets voor het volgende studiejaar heb behaald. Voor de toets had ik drie kansen. De eerste keer had ik 86% behaald, de tweede keer 93% en met de bijles van Ans heb ik 153% gehaald.

Aan dit resultaat te zien heeft de bijles van Ans heel goed geholpen. Ook had ik zelf het gevoel dat ik meer inzicht kreeg in de sommen.

Studiebegeleiding

M., 49 jaar

Mijn doel met de coaching was om meer grip te krijgen op mijn patronen, die zelfopgelegde druk teweegbrengen, en om eerder grenzen aan te geven. Ik heb het traject als boeiend en aanvankelijk ook als lasting ervaren. Met name de twee aspecten vrije kind versus veeleisende regelaar verbeelden en in ermee in gesprek gaan was lastig.

Ans was als coach zeer prettig en helpend. Ik kreeg het vertrouwen dat ik zaken kon aanpassen als ik het echt zou willen. Daarbij bleef Ans een kritisch volger van mijn inbreng. Werkte voor mij stimulerend. Daarnaast is Ans erg flexibel en goed bereikbaar. Zelfs na een afspraak te zijn vergeten mocht ik toch terugkomen… Ze is empatisch, kritisch, duidelijk, confronterend en geeft vertrouwen.

De coaching heeft effect gehad op hoe ik functioneer: in een recentelijk beladen gesprek gaf ik aan dat er voor mij een grens was bereikt en dat ik het gesprek niet wilde voortzetten. Verder ben ik uit het bestuur gestapt van een werkgroep waar ik bij zat in verband met slechte communicatie met de voorzitter. Ook hier een grens aangegeven en voor mezelf gekozen.

Het hele traject, in totaal 7 sessies, heeft me veel opgeleverd in de zin van een verhoogd bewustzijn van mijn eigen handelen, waarbij ik soms zelfs kan ingrijpen.

Perfectionismecoaching

Ouders van B., middelbare scholier

Mijn zoon B. had het moeilijk in groep 3 en 4 van het lager onderwijs. Hij ging echt niet graag naar school en had in de nachten vaak buikpijn. Wij dachten dat hij gewoon niet zo goed mee kon komen, wist ik veel… Op school hoorden we alleen maar negatieve reacties van de docenten (sorry klinkt negatief, maar het was echt zo). Wat voelde ik mij onbegrepen.

Ik kwam via F. bij jou. Je persoonlijkheid sprak ons gelijk al aan. Je ‘zag’ B. zoals ik ook naar hem keek. Eindelijk was er iemand naast mij  die ook zijn kleur kon zien. Eindelijk niet meer zo alleen staan tijdens die gesprekken op school waar de grijze kleur en ‘massaverwachting’ vanaf dropen.

Wat een opluchting. Het was ons als ouders zoveel waard. Voorop stond het op eigen wijze mogen proeven van de leerstof en het eindeloze geduld waarop je met spel zijn snel afgeleide en fantasierijke geest kon kanaliseren tot aandacht voor de nou eenmaal vereiste lesstof voor een kind van 11-12 jaar. Ans hielp hem en dat deed hem goed, hij begon het te merken, het lukte!  Zijn zelfvertrouwen is ons als ouder zo kostbaar.

B. gaat naar het NSG, daar start hij (lach niet) zelfs met de klassieke talen, ik had mijzelf enkele jaren geleden voor gek verklaard! Lieve Ans, ik wil je nog één keer laten weten dat elk woord zo gemeend is:

Ik gun elk kind een Ans!

Ouders van B.

Leerbegeleiding

F., 60 jaar

Ik ben met ‘open vizier’ in het traject gestapt, wel hopend dat het me iets verder zou brengen op de reeds ingeslagen weg, nog meer m’n leven vanuit mezelf vorm te geven.

Ik vond de vijf sessies erg prettig, een soort verwennerij. Mooi ook vaak. Voedend.

Ans werkte heel prettig, was enthousiast en ging soepel mee in de beelden zoals die zich aandiende. En ik wist gewoon dat ik haar altijd via app kon bereiken.

Ik raad aan om niet teveel tijd te laten tussen de sessies. Daardoor raakte ik er tussen de sessies een beetje ‘uit’. Toch heeft het me zeker wel dichter bij het gevoel gebracht dat ik m’n leven zélf vormgeef, dat ik het zelf mag bepalen hoe en wat ik doe of laat.

Perfectionismecoaching