Visie op ontwikkeling

Begeleiding stond altijd al centraal in mijn werk. Ik begon mijn loopbaan met individuele hulp specifiek gericht op leerproblemen. Voor leerspecifieke zaken en problemen in de studie- of schoolsfeer kunnen mensen nog steeds bij me terecht. Maar sinds ik mijn praktijk startte in 2000 ben ik me breder gaan richten op persoonlijke ontwikkeling en het opruimen van belemmeringen die dit in de weg staan.

Waarom?

De reden voor mijn bredere benadering is dat ik een maatschappelijke beweging opmerkte bij mijn coachees. Niet alleen jonge mensen, maar mensen van alle leeftijden kampen met verwachtingen van anderen én van henzelf. Ze zoeken naar ultiem geluk en succes, meer status, perfecte relaties, enzovoort. Daardoor ontstaat het streven naar het hoogst haalbare en niet meer naar het meest passende. 

Ontdek wat écht bij je past

Ik houd mijn coachees een spiegel voor om juist weer de aandacht te vestigen op dit laatste: wat past nu echt bij jou?

We gaan ons verdiepen in wat jou energie geeft. We laten de dingen los die je niet meer dienen en blikken vooruit. Samen stellen we vast welke handreikingen je nodig hebt om je leven een positieve draai te geven: een handleiding voor jezelf. 

Mijn achtergrond

OCP-coach

Verbonden aan het Ontwikkelingsinstituut, opgericht door Marcel Hendrickx.

Begeleider Passend Onderwijs

Bij Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving.

Trainer communicatie & empowerment

Bij Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving.

NLP Master Practitioner

Gecertificeerd beoefenaar van neurolinguïstisch programmeren, sinds 2001.

Remedial teacher en dyslexiecoach

Opgeleid aan het Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht en werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs, sinds 1998.

Refit-trainer

Opgeleid om volgens de Refit-methodiek de drempel te verlagen voor jongeren met ernstig schoolverzuim.