trajecten

Leer- en studiedoelen

 

 Decennia lang ben ik werkzaam geweest voor verschillende onderwijsinstellingen. Allereerst als remedial teacher, ook in eigen praktijk, maar voornamelijk als ambulant begeleider passend onderwijs. 

Daarbij lag de focus niet alleen op de kink in de kabel, maar ook op de context van het probleem. Een mentaal, leer- of gedragsprobleem staat niet op zichzelf. Wat weerhoudt de leerling of student ervan om in zichzelf te geloven?

Perfectionisme en prestatiedruk (al dan niet opgelegd door jezelf) vormt vaak al bij jonge mensen een barrière. In dit traject gaat het om het wegnemen van zulke barrières. Er zijn labels genoeg; mij gaat het erom wat iemand nodig heeft om wél vol vertrouwen bij zijn of haar doelen te komen. Het is dus altijd maatwerk. Deze trajecten zijn meestal kortlopend en intensief, met een wekelijks terugkerende afspraak. Kennismaking is altijd in persoon, daarna kan het traject eventueel ook via het internet verlopen.

Andere trajecten

Wat anderen zeggen

Iedere coachee heeft een eigen verhaal en eigen ambities. Als iets jou in de weg staat om de beste versie van jezelf te zijn, is het altijd zinvol om daarover in gesprek te gaan. Lees hier hoe anderen de gesprekken met mij hebben ervaren.

“Ans heeft mij geleerd dat goed ook goed genoeg kan zijn. Ik ben nu niet meer zo allesoverheersend perfectionistisch als ik was voor onze sessies. Het studeren en veel andere vlakken in mijn leven (o.a. relaties) gaan me sindsdien beter af. Ik heb erg veel aan haar coaching gehad.”

Jesse, masterstudent Biotechnology

“Ik kan sinds het traject met Ans veel beter loslaten, voel me vrijer en luchtiger, vrolijker, meer ontspannen, en laat de verantwoordelijkheid (meestal) bij degene bij wie die hoort. Ik ga conflicten veel minder uit de weg, en omdat ik er meer ontspannen insta, lukt het uitpraten van conflicten ook beter. De coaching heeft dus  wonderbaarlijk goed voor me gewerkt.”

B., 56 jaar

“Ans’ persoonlijkheid sprak ons gelijk al aan. Ans ‘zag’ onze zoon zoals ik ook naar hem keek. Het was ons als ouders zoveel waard. Voorop stond het op eigen wijze mogen proeven van de leerstof en het eindeloze geduld waarop Ans met spel zijn snel afgeleide en fantasierijke geest kon kanaliseren tot aandacht voor de nou eenmaal vereiste lesstof voor een kind van 11-12 jaar. Ans hielp hem en dat deed hem goed, hij begon het te merken, het lukte!  Zijn zelfvertrouwen is ons als ouder zo kostbaar.”

Ouders van Bart, middelbare scholier