trajecten

Perfectionisme en prestatiedruk

Allereerst is het goed om te beseffen dat perfectionisme en prestatiedruk niet per definitie slecht zijn. Zolang het je maar niet uit balans brengt. Als dat wel het geval is, wat is dan voor jou de meest effectieve aanpak?

Dat verschilt per persoon. Wat ik vaak toepas is de OCP-methodiek. Dit is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx ontwikkeld werd vanuit zijn jarenlange ervaring als internationaal erkend NLP-trainer. De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP.  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende ‘sturende’ delen. De samenwerking van de interne delen leidt tot een toestand die we de ‘vrije volwassene’ noemen: iemand die in staat is om zich vanuit authenticiteit en spontaniteit te verbinden met activiteiten in de wereld. 

Het OCP-traject omvat over het algemeen 5 tot 8 bijeenkomsten. Bij uitzondering zijn we in 3 bijeenkomsten al klaar. De bijeenkomsten bestaan uit een-op-eengesprekken  van 1,5 tot 2 uur. Soms is wekelijks contact nodig, maar meestal verspreiden we de gesprekken over een langere periode. In totaal, met intake, duurt het traject 3 tot 5 maanden.

 

Naast deze methodiek zijn er ook andere coachingsvormen mogelijk. We bespreken uiteraard samen wat bij je past.

Andere trajecten

Wat anderen zeggen

Iedere coachee heeft een eigen verhaal en eigen ambities. Als iets jou in de weg staat om de beste versie van jezelf te zijn, is het altijd zinvol om daarover in gesprek te gaan. Lees hier hoe anderen de gesprekken met mij hebben ervaren.

“Ans heeft mij geleerd dat goed ook goed genoeg kan zijn. Ik ben nu niet meer zo allesoverheersend perfectionistisch als ik was voor onze sessies. Het studeren en veel andere vlakken in mijn leven (o.a. relaties) gaan me sindsdien beter af. Ik heb erg veel aan haar coaching gehad.”

Jesse, masterstudent Biotechnology

“Ik kan sinds het traject met Ans veel beter loslaten, voel me vrijer en luchtiger, vrolijker, meer ontspannen, en laat de verantwoordelijkheid (meestal) bij degene bij wie die hoort. Ik ga conflicten veel minder uit de weg, en omdat ik er meer ontspannen insta, lukt het uitpraten van conflicten ook beter. De coaching heeft dus  wonderbaarlijk goed voor me gewerkt.”

B., 56 jaar

“Ans’ persoonlijkheid sprak ons gelijk al aan. Ans ‘zag’ onze zoon zoals ik ook naar hem keek. Het was ons als ouders zoveel waard. Voorop stond het op eigen wijze mogen proeven van de leerstof en het eindeloze geduld waarop Ans met spel zijn snel afgeleide en fantasierijke geest kon kanaliseren tot aandacht voor de nou eenmaal vereiste lesstof voor een kind van 11-12 jaar. Ans hielp hem en dat deed hem goed, hij begon het te merken, het lukte!  Zijn zelfvertrouwen is ons als ouder zo kostbaar.”

Ouders van Bart, middelbare scholier